Logo        Logo        slo / eng
Zdravje // Prekomerna telesna teža in debelost

Nacionalni program prehrane in telesne dejavnosti

Prvi Nacionalni program prehranske politike v Republiki Sloveniji je bil s strani Državnega zbora RS sprejet marca leta 2005. Povezal je ključne resorje in partnerje v prizadevanjih, da bi prebivalcem Slovenije zagotovili ne le varno in kakovostno hrano, ampak bi jim omogočali z različnimi ukrepi, da se zdravo prehranjujejo. Prva prehranska politika je temeljila na treh stebrih:

  • varna živila oziroma varna hrana,
  • uravnoteženo in varovalno prehranjevanje in
  • zagotavljanje trajnostne oskrbe z živili.
Leta 2007 je bil s strani Vlade Republike Slovenije sprejet Nacionalni program spodbujanja telesne dejavnosti za krepitev zdravja, ki je prav tako temeljil na treh stebrih:
  • športna rekreacija,
  • telesna (gibalna) dejavnost za krepitev zdravja v delovnem in šolskem okolju ali v šolskem okolju zunaj pouka in
  • telesna (gibalna) dejavnost za krepitev zdravja v okviru transporta.
Oba takratna dokumenta sta bila naravnana k enotnemu cilju – zmanjševanju porasta debelosti in drugih kroničnih bolezni med prebivalci Slovenije.

Julija 2015 je Državni zbor RS za obdobje 10 let sprejel nov Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje, ki je nastal na podlagi zavedanja, da zdravo prehranjevanje in telesna dejavnost vplivata na zdravje posamično in skupaj, v sinergiji, ter da se učinki obeh dopolnjujejo. Osrednje vodilo pri pripravi skupnega nacionalnega programa je vseživljenjski pristop, s katerim je možno v vseh življenjskih obdobjih opolnomočiti posameznika in mu s ključnimi mehanizmi olajšati odločitev in izbiro za zdravo prehranjevanje in redno telesno dejavnost.