Logo        Logo        slo / eng
Aktivnosti // Pilotno testiranje

Pilotno testiranje

Dejavnost pilotne implementacije je zelo pomembna faza izvajanja projekta, saj omogoča testiranje vseh razvitih modelov, orodij in programov v dokaj širokem okolju:

  • 48 vzgojno-izobraževalnih zavodih,
  • 12 zdravstvenih domovih in
  • 12 lokalnih okoljih.

V zdravstvenih domovih se bodo poleg testiranja delovanja in povezovanja preventivnega zdravstvenega centra testno izvajali programi zdravega hujšanja. Izvajanje programov za zdravo hujšanje pri otrocih in mladostnikih še ni vključeno v sistemsko financiranje, zato bodo potrebna večja sredstva za izvedbo ustreznih pilotov. Pilotno testiranje vseh programov, orodij in modelov bo ustrezno evalvirano.