Logo        Logo        slo / eng
 • Aktivnosti // Razvojni model

  Otroci, mladostniki in starši/skrbniki

  V Sloveniji se za odraslo populacijo že 10 let izvajajo »programi zdravega hujšanja«, ki se izvajajo v preventivnih (zdravstveno-vzgojnih) centrih v vseh zdravstvenih domovih po Sloveniji. Program zdravega hujšanja se izvaja v okviru Nacionalnega programa primarne preventive bolezni srca in žilja. Obstoječi program Zdravega hujšanja za odraslo populacijo bo prenovljen ter nadgrajen. Cilj prenove bo tudi doseganje visoke kakovosti in sprejemljivosti za ciljno populacijo. V ospredju bo dostopnost programa vsem ciljnim skupinam, vključno ranljivim.

  • Modeli za šole: Razvoj inovativnega modela skrbi za zdrav življenjski slog otrok in mladostnikov ter njihovih staršev/skrbnikov, s poudarkom na prehrani in gibanju. razviti bodo priročniki po podporna gradiva za preventivni tim, ki bo deloval v sektorju vzgoje in izobraževanja.
  • Modeli za občine: Lokalna skupnost je pomembno podporno okolje za zdrav življenjski slog v lokalnem okolju. Je ustanoviteljica vseh organizacij v lokalnem okolju, ki bodo vključene v pilotni delu projekta Uživajmo v zdravju. Ker bo tudi v lokalni skupnosti (občini) oblikovan poseben preventivni tim, bo za lokalno skupnost oblikovan poseben model s podpornimi gradivi.
  • Modeli za zdravstvene dome: Razvoj inovativnega modela obravnave debelosti otrok in mladostnikov ter njihovih staršev/skrbnikov, ki temelji poglobljenih individualnih obravnavah in skupnostnem pristopu. Vključene bodo ranljive skupine, pri katerih bodo programi ustrezno prilagojeni.
 • Aktivnosti // Razvojni model

  Odrasli

  V Sloveniji se za odraslo populacijo že 10 let izvajajo »programi zdravega hujšanja«, ki se izvajajo v preventivnih (zdravstveno-vzgojnih) centrih v vseh zdravstvenih domovih po Sloveniji. Program zdravega hujšanja se izvaja v okviru Nacionalnega programa primarne preventive bolezni srca in žilja. Obstoječi program Zdravega hujšanja za odraslo populacijo bo prenovljen ter nadgrajen. Cilj prenove bo tudi doseganje visoke kakovosti in sprejemljivosti za ciljno populacijo. V ospredju bo dostopnost programa vsem ciljnim skupinam, vključno ranljivim.