Logo        Logo        slo / eng
Povezovanje sektorjev za skupni uspeh
Aktivnosti // Pristopi

Povezovanje sektorjev za skupni uspeh

Razvoj interventnih programov, pristopov, modelov in orodij za celostno obravnavo in preprečevanje debelosti med otroci in mladostniki ter njihovimi starši/ skrbniki je osrednja aktivnost projekta “Uživajmo v zdravju”. Namen tega je izboljšanje delovanja obstoječega sistema, struktur in medresorno ter interdisciplinarno sodelovanje v podporo zdravju.

Razvite in vzpostavljene bodo nove strukture sodelovanja – preventivni timi (Slika desno) v vzgojno-izobraževalnih zavodih, v zdravstvu in lokalnem okolju. Delovanje in sodelovanje timov bo temeljilo na skupnostnem pristopu, ki v ospredje postavlja posameznika, njihovo delovanje pa bo podprto z ustreznimi algoritmi, vzvodi in orodji. V okviru tega bodo razviti inovativni programi zdravljenja debelosti za otroke in mladostnike ter njihove starše/ skrbnike.