Logo        Logo        slo / eng
Aktivnosti // Evalvacija

Evalvacija

Evalvacija bo potekala tekom projekta na različnih nivojih. Izvedena bo:

  • Procesna evalvacija (formativna evalvacija), katere namen je vrednotenje programa / projekta med njegovim potekom. Njen cilj je zgodnje odkrivanje problemov in hitro reševanje težav.
  • Evalvacija vpliva oz programska evalvacija (sumativna evalvacija), v okviru katere bomo opazovali učinek v smislu razmerja med postavljenimi in realiziranimi vplivi v izbranem okolju. S pomočjo evalvacije vpliva se bo ugotavljala vsaj minimalna sprememba v vedenju. Tovrstna evalvacija bo omogočala tudi opredeljevanje vzrokov izida.