Logo        Logo        slo / eng
 • Izdelki // Celostni inovativni model

  Priročnik za preventivne time za izpeljavo dejavnosti na področju gibanja in prehrane

  Priročnik podrobneje predstavlja dejavnosti, priporočljive za izvajanje akcijskih načrtov posameznih preventivnih timov v projektu “Uživajmo v zdravju”. Namen teh dejavnosti je, da se na šolah/vrtcih, vključenih v projekt, udejanjijo dobre prakse na področju gibanja in prehrane, ki predstavljajo zapuščino projekta. Namen je, da se te dejavnosti razvijajo na teh šolah in vrtcih tudi po zaključku pilotnega projekta in da se pridobijo pomembne izkušnje za njihovo implementacijo v ostale šole in vrtce v Sloveniji.

  V okviru projekta Uživajmo v zdravju bodo izpeljane naslednje dejavnosti, ki so podrobneje predstavljane v priročniku:

  • posebna gibalna vadba za zdravstveno ogrožene,
  • sodelovanje športnega pedagoga in zdravnika pri opravičevanju od športne vadbe,
  • didaktični pristop k poučevanju prehranskih vsebin in prehranskega opismenjevanja otrok,
  • SLOfit in njegova uporabna vrednost,
  • minuta za zdravje, 
  • gibalni odmor,
  • ureditev okolice šole za spontano gibalno dejavnost.

  G. Jurak, G. Starc, M. Kovač, S. Kostanjevec, P. Radi, M. Erjavšek, F. Lovšin Kozina, F. Krpač (2016) “Priročnik za preventivne time za izpeljavo dejavnosti na področju gibanja in prehrane v pilotnem testiranju projekta Uživajmo v zdravju”, Univerza v Ljubljani.